Seguidors

Seguidors

Seguidors

Seguidors

Seguidors

Seguidors

Seguidors

Seguidors

Seguidors

dimecres, 16 de novembre del 2016

Portada d'un Llibre


Làmina DIN A-3. Tècnica: bolígraf negre, llapis de colors, llapis de punta fina.

Aquesta activitat és un exercici proposat a la selectivitat, que consistia en el disseny editorial d'un llibre titulat "Els dies de la república". Havíem de seguir unes pautes, la primera era que havíem de respectar les mides del llibre, 14 cm d'amplada per 20 cm d'alçada, el nom de l'autora, Rosa Feliu, l'editorial, la col·lecció i el model del llibre, ja que ens van donar dos imatges de la mateixa col·lecció per fer-ho semblant. També havíem de respectar la mateixa tipografia i el format. Només podíem canviar la imatge i el títol.

Aquest exercici el vam resoldre en dues hores a classe.

Justament el dia que es va començar a fer a classe, no vaig asistir, però al dia següent vaig avançar bastant ràpid. Vaig començar a fer la pluja d'idees i ràpidament em vaig posar a fer la làmina DIN A-3. Vaig començar encaixant la portada al centre de la làmina i a posar el títol. Al acabar-se el temps vaig entregar la làmina bastant acabada.
Per últim vaig acabar de fer el dibuix de la portada, posar-hi el caixetí de text a la làmina final i les acotacions bàsiques.

Estic contenta del meu treball, ja que encara que vaig faltar una hora a classe o vaig resoldre bastant ràpid. 

Els materials utilitzats són el llapis portamines, un regle, un bolígraf negre, colors de fusta i llapis de punta fina.

La imatge a estat fotografiada desde el meu telèfon i processada amb el GIMP.

Bodegó d'una galleda, aigua i reflex


Làmina DIN A-3. Tècnica: carbonet.

Aquesta activitat era un exercici de selectivitat, que consistia en dibuixar un bodegó que contingués una galleda amb aigua i reflex. A part d'això aviem de tindre en compte que havia d'estar en un espai tancat, per on entrés una mica de llum, podia ser tant artificial com natural. Jo vaig optar per fer llum natural.

El primer que vam fer, va ser agafar un foli DIN A-3, doblegarlo per la meitat, i a partir d'aquí vam començar a fer la pluja d'idees, aviem de fer dos esbossos i triar entre un dels dos. Al esbós que vaig triar s'havia d'indicar d'on provenia la llum, i marcar les ombres pròpies i projectades.

El següent, al acabar de fer els esbossos, va ser preparar la làmina de 50 per 70 cm. El meu dibuix representa una habitació amb el sostre descobert, que és d'on prové la llum, la qual il·luminarà la galleda i l'aigua estesa per terra.

Les dificultats que vaig tindre a l'hora de realitzar aquesta activitat va ser a l'ora de plantejar la situació de la galleda, l'aigua i la llum amb reflex. Mai he treballat amb l'aigua amb reflex, per tant no vaig saber aplicar aquesta tècnica. Intentaré practicar l'aigua i el reflex a la meva llibreta d'artista, així per a la pròxima activitat hauré millorat.

Els materials utilitzats a la làmina final van ser únicament el carbonet, la goma i el paper de cel·lulosa.

La imatge a estat feta amb el meu telèfon i processada amb el GIMP.

Cartell Trapezi


Làmina DIN A-3. Tècnica: llapis de colors aquarel·lables i normals, bolígraf negre.

Aquesta activitat es vasa sobre el cartellisme, és una activitat d'estil de selectivitat. La vam haber de resoldre en dos hores. Consistia en que aviem de fer un cartell de la fira del Trapezi de Reus, vam incloure al cartell un elefant, ja que és el símbol típic de la fira. El cartell el vaig fer de 25 cm d'altura i 20 cm d'amplada, però avanç vaig practicar fent uns petits esbossos a la pluja d'idees.

Em va semblar original fer aquesta activitat, ja que mai havia dissenyat ningun cartell. El meu problema és que no em va donar temps d'acabar el cartell en aquelles dues hores, per tant vaig deixar el dibuix amb un inacabat artístic.

Els materials que vaig utilitzar van ser el regle, el llapis portamines, els colors de fusta, els colors aquarel·lables i el bolígraf negre.

La fotografia està feta amb el meu telèfon i processada amb el GIMP.

Dibuix Científic


Làmina DIN A-4. Tècnica: amb llapis portamines.

Aquesta activitat consistia en dibuixar una flor del natural, per practicar el dibuix científic de la plana. A classe la vam començar a fer i vam tindre dues hores, però jo no vaig tindre temps suficient i la vaig acabar a casa. La planta que vam escollir era una mica complicada, un petit roser, tenia moltes roses i algunes obertes i altres tancades. El roser al estar a la classe tancat sense que li donés el sol i fos regat, i va morir aviat.

En primer lloc vam haver d'agafar una làmina DIN A-3 i partirla per la meitat, d'aquesta manera vam aconseguir un DIN A-4. La vam tallar amb un cúter i un regle. Després d'això ens vam agrupar per grups de tres o quatre i vam començar a dibuixar.

Per a dibuixar la planta vaig utilitzar un llapis portamines i per al títol un bolígraf de tinta de 0,8 de gruix.

Les dificultats que vaig tindre a l'hora de fer el dibuix científic va ser al fer els pètals de la rosa, ja que no sabia com donar-li més volum i posar ombres. 

Per al proper exercici de dibuix científic intentaré tindre en comte aquests aspectes.

La fotografia està feta amb el meu telèfon i processada amb el GIMP.

Senyalitzacions al zoològic


Làmina DIN A-3. Tècnica: llapis de colors.

Aquesta activitat és un exercici de tipus de selectivitat, que l'aviem de resoldre en dos hores a classe. L'activitat consistia en dissenyar dues senyalitzacions amb animals diferents per al zoològic i senyalitzant les diferents direccions.

El primer que vam haver de fer va ser una pluja d'idees, en un foli DIN A-3, proposant diferents animals i diferents estils per a fer la senyal, jo vaig decidir representar un cangur i unes serps.

Una vegada acabada la pluja d'idees, vaig començar a fer els dissenys que vaig escollir a la làmina DIN A-3. Les senyalitzacions havien de fer 16 cm d'altura per 12 cm d'amplada cada una.
A classe no em va donar temps d'acabar aquesta activitat, per tant ho vaig deixar com inacabat artístic. Els materials utilitzats van ser: el llapis, el regle, els llapis de colors de fusta i un bolígraf negre per al títol.

La fotografia està feta desde el meu telèfon i processada amb el GIMP.